Etusivu » Raskaus ja odotusaika » Tasa-arvoinen hoitoonpääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden keskiössä
raskaus

Tasa-arvoinen hoitoonpääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden keskiössä

Jokaisella tulisi olla oikeus laadukkaaseen tukeen ja hoitoon riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai muista taustatekijöistä. Kuva: Getty Images

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisterveyttä ja hyvinvointia. Siksi jokaisella tulisi olla oikeus laadukkaaseen tukeen ja hoitoon riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai muista taustatekijöistä.

Terveydenhuollon ammattilaisista erityisesti kätilöt ovat seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoita, ja heillä on tärkeä rooli seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä monissa elämänvaiheissa. Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja Päivi Oinonen pitää myös tärkeänä, että lapsille ja nuorille tarjotaan ajantasaista seksuaalikasvatusta jo varhaisessa vaiheessa.

– Tämä antaa hyvät lähtökohdat kehitykselle ja samalla vahvistaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia. Myös kouluissa on tärkeää tarjota tukea seksuaaliterveyden ylläpitämiseen ja moninaisuuden hyväksymiseen.

Oinonen painottaa, että hedelmällisyyden tukeminen ja seksitautien ehkäisy ovat olennainen osa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä.

– On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät omien valintojensa merkityksen hedelmällisyyden kannalta. Lisäksi yhteiskunnan tulisi paremmin tukea erilaisissa elämänvaiheissa olevia perheitä.

Kasvava tarve matalan kynnyksen palveluille

Kätilöiden näkökulmasta yhteiskunnassa on laajoja rakenteellisia ongelmia. Naisten pääsy gynekologisten palveluiden piiriin voi Oinosen mukaan olla vaikeaa, mikä johtaa kasvavaan eriarvoistumiseen.

– Tämä korostaa tarvetta matalan kynnyksen palveluille, joissa hoitava taho, esimerkiksi kätilö, voi tarjota neuvontaa ja tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa.

Päättävien elinten tulisikin enemmän kiinnittää huomiota seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen ja vahvemmin tukea niihin liittyvien toimintaohjelmien toimeenpanoa ja jatkuvuutta.

– Nykytilanne, jossa synnytyssairaaloita ja muita palveluita jatkuvasti lakkautetaan, on hyvin huolestuttava, Oinonen sanoo.

Yhdenvertainen terveyspalveluiden saavutettavuus ja laatu ovat avainasemassa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien tasa-arvoisessa toteutumisessa. Oinosen mukaan on tärkeää, että yhteiskunta varmistaa jokaiselle mahdollisuuden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja hyvinvointiin ja ennen kaikkea turvaa näihin liittyvät palvelut.

– Muun muassa lähisuhde- ja seksuaaliväkivalta on meillä Suomessa todellinen ongelma, johon tulee puuttua ja johon liittyvää tietoisuutta tulee levittää.

Femibion on tukenasi aina alkuraskaudesta imetykseen saakka!

Next article