Etusivu » Suu ja yleisterveys » Oikea määrä fluoria pitää hampaat kunnossa
Suunterveys

Oikea määrä fluoria pitää hampaat kunnossa

fluori
fluori
Nykysuositusten mukaan fluorihammastahnan käyttö kahdesti päivässä hampaiden harjaamisen yhteydessä on riittävä fluorin saannin turvaamiseksi. Kuva: Getty Images

Fluorin määrä on tärkein hammastahnan tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Hampaiden reikiintymisriski voi jopa puolittua fluorihammastahnaa käyttämällä.  

Mistä fluoria kertyy? 

Fluoridia saadaan ravinnosta, juomavedestä ja fluoria sisältävistä hampaidenhoitotuotteista keskimäärin 0,6 mg päivässä. Tästä valtaosa tulee nimenomaan ravinnosta. Fluoridin tavallinen pitoisuus pohjavedessä on alle 0,1 milligrammaa litraa kohden. Juoma- ja talousvedessä fluoridin suurin sallittu pitoisuus on 1,5 mg/l. Fluoridia ei tätä nykyä lisätä juomaveteen missään päin Suomea. 

Millä tavalla fluori vaikuttaa suun terveyteen? 

Fluorin käytöstä on selvää hyötyä kaikenikäisten hampaille. Erityisen tärkeää fluorin saanti on hampaiden puhkeamisvaiheessa, kun hammaskiilteen kovettuminen on kesken. Kovettuminen jatkuu noin vuoden ajan sen jälkeen, kun hammas on puhjennut. Fluoridi ehkäisee hampaiden reikiintymistä vähentämällä kariesbakteerien aineenvaihdunnassa syntyvien happojen määrää. Tämän myötä myös kiilteen liukeneminen vähentyy. Samalla fluoridi auttaa kiilteen uudelleen kovettumista.  

Mitkä ovat suositellut fluoridipitoisuudet hammastahnoissa eri ikäluokille? 

Nykysuositusten mukaan fluorihammastahnan käyttö kahdesti päivässä hampaiden harjaamisen yhteydessä on riittävä sekä lasten että aikuisten fluorin saannin turvaamiseksi. Terveelle aikuisille fluorin lähteeksi riittää 1100–1500 ppm (1 ppm = mg litrassa tai kilossa) eli 0,11–0,15-prosenttinen fluorihammastahna kaksi kertaa vuorokauden aikana. 

Hammastahnan käyttö on hyvä aloittaa, kun lapsen ensimmäiset hampaat puhkeavat. Alle 3-vuotiaille suositellaan annosteltavan kahdesti päivässä riisiryynin kokoinen määrä fluorihammastahnaa, jossa on 1000–1100 ppm fluoridia. Hieman suuremmille lapsille, eli 3–5-vuotiaille annostelu on herneen kokoinen nokare hammastahnaa, jossa on 1000–1100 ppm fluoridia. 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat käyttää 0,5–2 cm kokoista nokaretta aikuisten hammastahnaa, jossa on 1450 ppm fluoridia.  

Erityisesti alle kouluikäisellä lapselle fluorituotteiden käytössä kannattaa noudattaa varovaisuutta ja pitäytyä vain suositelluissa annoksissa. Liian suuret fluoripitoisuudet vahingoittavat lapsen kehittyvän hampaan kiillettä. 

Voiko fluorin käytöstä seurata terveysriskejä? 

Oikein käytettynä fluori ei muodosta terveysriskiä. Mikäli kuitenkin suun terveydenhuollossa on lapselle kariesriskistä johtuen suositeltu fluorihammastahnan lisäksi fluoritabletteja, tulee niiden käyttöä valvoa huolellisesti. Fluoritablettien nauttiminen suuria määriä kerrallaan saattaa johtaa akuuttiin fluorimyrkytykseen.  

Mitä osuutta hammastahnoissa oleva fluori vastaa suositellusta päiväsaannista? 

F-pitoisuusTahnamäärä: pieni herneTahnamäärä: koko harjaMäärä tabletteina
Aikuisten tahna0,15 %0,8 mg3,4 mg3–14 kpl
0,1 %0,6 mg2,3 mg3–10 kpl
Lapsen tahna0,05 %0,3 mg1,1 mg2–5 kpl
herkka-kuiva-artyva-allerginen-suu-hammastahna-ilman-vaahtoamisainetta-makuainetta

Fluoria sisältävä hammastahna vahvistaa ja suojaa kiillettä reikiintymistä vastaan.

Lähteet: terveyskirjasto.fi, thl.fi

Next article