Skip to main content
Etusivu » Suun alueen ongelmat » Parodontiitti on tuntematon kansantauti
Parodontiitti

Parodontiitti on tuntematon kansantauti

parodontiitti-ientulehdus-hampaat-suun-terveys
parodontiitti-ientulehdus-hampaat-suun-terveys
Kuva: Adobe Stock

Tanja Ketola-Kinnula

suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, lääkäri,
Terveystalo

Joka viidennellä suomalaisella on vaikea parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus. Vaiettu kansantauti saa hampaat heilumaan, mutta altistaa myös monille muille yleissairauksille.

Parodontiitti on matala-asteinen tulehdussairaus, joka vaikuttaa koko yleisterveyteen.

– Tyypin 2 diabeteksella ja parodontiitilla on kaksisuuntainen yhteys. Toisaalta diabetes lisää riskiä sairastua parodontiittiin, joka puolestaan yhdessä huonon suuhygienian kanssa lisää alttiutta sairastua tyypin 2 diabetekseen, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri ja lääkäri Tanja Ketola-Kinnula Terveystalosta kertoo.

Diabeetikon hoitotasapaino voi parantua merkittävästi, kun parodontiitti saadaan kuriin.

– Matala-asteisen tulehduksen lisääntyessä diabeteksen hoidettavuus hankaloituu, ja huono hoitotasapaino puolestaan altistaa diabeetikon lisäsairauksille. Parodontiittia hoitamalla diabeetikon hoitotasapainossa on onnistuttu saamaan yhtä hyviä tuloksia kuin lääkityksellä, Ketola-Kinnula valaisee suun terveyden merkittävää yhteyttä yleisterveyteen.

Hammaslääkärissä alkava tulehdus saadaan kiinni tutkimalla kiinnityskudokset.

Parodontiitin on todettu lisävän myös sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

– Terveisiin verrattuna riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin on parodontiittia sairastavilla jopa 70 % suurempi, Ketola-Kinnula sanoo ja peräänkuuluttaa varhaista puuttumista alkavaan suun tulehdukseen, jotta vaikea parodontiitti ja sen seuraukset voitaisiin ehkäistä.

Varhainen puuttuminen edellyttää säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä.

– Sairaus voi olla pitkään oireeton, mutta hammaslääkärissä kiinnityskudokset tutkimalla alkava tulehdus saadaan kiinni ja sen etenemistä voidaan ehkäistä omahoidolla ja säännöllisellä seurannalla, Ketola-Kinnula jatkaa.

Parodontiitti pois uuden elämän tieltä

Odottavalla äidillä pitkäaikaisen kroonisen infektion on todettu olevan yhteydessä raskaus komplikaatioihin.

– Parodontiitti voi altistaa raskausmyrkytyksille ja lisätä keskenmenon riskiä. Sillä on myös nähty olevan yhteys ennenaikaisiin synnytyksiin, sikiön kasvun hidastumiseen ja pienipainoisuuteen syntyessä.

Pienipainoisuus syntyessä voi johtaa vauvan aikuisuudessa todentuviin terveysriskeihin.

– Näin parodontiitilla voi olla jopa yli sukupolven vievä kansanterveydellinen vaikutus, Ketola–Kinnula sanoo ja kannustaa suun aktiiviseen hoitoon ja seurantaan.

Next article